you are here: Home Despre noi Prezentare CRPC

12 -December -2019 - 10:28

Prezentare CRPC PDF Print E-mail

 

VIZIUNEA DE LUCRARE A CRPC

Comunitatea Regională Penticostală Constanţa reprezintă bisericile aparținătoare Cultului Creştin Penticostal din judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi și Brăila, și se conduce după Sfânta Scriptură și Mărturisirea de credinţă, iar din punct de vedere instituţional după Statutul Cultului Creștin Penticostal –Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

 

Valori şi practici

Bisericile din Comunitatea Regională Penticostală Constanţa împărtăşesc o serie de valori şi practici pe care le consideră centrale slujirii lor:

 

Valori

 • Fidelitatea faţă de Scriptură
 • Integritatea
 • Comuniunea cu Dumnezeu
 • Descentralizarea
 • Unitatea în diversitate
 • Slujirea holistică
 • Relevanţa în societate
 • Armonia între familie şi lucrare
 • Relaţii transparente
 • Marea Trimitere

 

 

Practici

 • Viaţa şi lucrarea orientate pe scop
 • Conducerea şi lucrul în echipă
 • Formarea şi dezvoltarea lucrătorilor
 • Promovarea valorilor creştine în societate
 • Manifestarea darurilor spirituale
 • Crearea unui context relaţional între slujitori
 • Plantarea de biserici

 

 

Scop

Bisericile din CRPC au ca scop glorificarea lui Dumnezeu şi lărgirea Împărăţiei Sale.

 

Viziune

O comunitate de biserici sănătoase, mature, relevante şi cu impact în regiunea de sud-est a României şi până la marginile pământului.

 

Misiune

Misiunea COMUNITĂŢII REGIONALE PENTICOSTALE CONSTANŢA este facilitarea  formării şi susţinerii lucrătorilor, reprezentarea şi asistarea bisericilor în procesul de creştere spirituală, încurajarea şi susţinerea acestora în proiectele de înfiinţare de noi biserici şi în misiunea transculturală.

 

Strategie

Din punct de vedere strategic, CRPC urmărește împlinirea misiunii sale prin:

 • facilitarea  formării lucrătorilor;
 • programe de echipare formale şi informale oferite sau recomandate de CRPC în colaborare cu bisericile locale.